Spillested version 1.0 – miljøbevidst makeover til Atlas og Voxhall

Spillested version 1.0 – miljøbevidst makeover til Atlas og Voxhall

Atlas og VoxHall er i gang med en grøn, miljøbevidst make-over. “Vi elsker musik og vil gerne være med til at sætte nye standarder for driften af spillesteder. En drift, hvor man i den nye verden har holdninger og tager ansvar 360 grader rundt”, siger musikchef Tom Fjederholt.

Spillested version 1.0 er navnet på en omlægning af Atlas og VoxHall, som tager hensyn til miljøet. Fundamentet for det grønne initiativ er ganske simpelt, at Atlas og VoxHall har en holdning til verden uden for koncerthulerne.

Musikchef Tom Fjederholt fortæller, at de naturligvis håber at kunne nå omverdenen med projektet: “Vi er i kontakt med en yngre målgruppe, som kommer til at være med til at forme den hverdag, vi får fremadrettet. I den stund de kontinuerligt bliver eksponeret for nogle ideer, holdninger og værdier, der kan vi jo have en forhåbning om, at de tager dem med sig og aktivt tager stilling til dem.”

Den bæredygtige omformning af Atlas og VoxHall indebærer blandt andet økosprut og solceller. “Vi vil udvikle nye afsæt for spillestedsdriften og stille krav til vores samarbejdspartnere, som vi ønsker at påvirke i en grøn retning”, siger musikchefen.


Rig på økologiske forsyninger

Som gæstende musiker kan man se frem til forplejning bestående af både økologisk mad og drikke. Og som gæst på Atlas og VoxHall kan du stort set kun få økosprut til leveren. Barsortimentet har nemlig fået en økologisk makeover i starten af året. Man skulle umiddelbart tro, at økologisk alkohol ville betyde, at et smut i baren ville koste os koncertgængere dyrt, men priserne har man valgt at lade blive ved det gamle.

Spillested 1.0

Økosprut hitter. Siden det blev implementeret, er det økologiske barsortiment blevet mødt med positive reaktioner. // Alle fotos: Steffen Jørgensen

 

Lad solens stråler kærtegne spillestedernes solceller

Solceller pryder tagene. Selvom koncerter typisk ikke finder sted i de lyse timer, dækkes en stor del af det daglige strømforbrug af solcellerne, hvilket betyder, at 20-30 % af spillestedernes strøm kommer herfra. Hvis det var muligt, ville Atlas og VoxHall gerne nedbringe energiregningen yderligere, men “desværre er der simpelthen ikke mere plads på taget”, siger Tom Fjederholt let grinende.

 

Ideen om solceller på tagene er ikke ny. De har faktisk været tre år undervejs – som kommunal virksomhed er det en længere process at få tilladelse til. Men nu er de her.

Ideen om solceller på tagene er ikke ny. De har faktisk været tre år undervejs – som kommunal virksomhed er det en længere proces at få tilladelse til. Men nu er de her.

 

Spillested 1.0

Honningbier bestøver vores planter, bierne skal vi passe på. Kaster man et nærmere blik på tagene, kan man også spotte Atlas og VoxHalls egne bistader.

 

Et fælles projekt

Spillested version 1.0 er er en omstillingsprocess, hvori alle medarbejderne deltager. Det gælder særligt de frivillige: “De frivillige udgør til hver en tid en central og væsentlig hjørnesten i vores virke som spillested, og de har derfor fået muligheden for at være med til at forme projektet og bidrage med idéer til selv samme – noget, de virkelig har taget til sig”, fortæller Tom Fjederholt. For Atlas og VoxHall er det et fælles projekt at integrere bæredygtighed i den musiske verden, som de elsker.

 

Nej tak til forretningshemmeligheder, ja tak til vidensdeling

Med al sandsynlighed er Atlas og VoxHall de første spillesteder i Danmark med en decideret grøn profil. Mange spillesteder synes, det er enormt interessant. “Nogle har bedt os om at sende informationer om, hvad det er for nogle produkter, vi har taget i brug. Og selvfølgelig får de de informationer. Det er jo ikke en forretningshemmelighed. Større raketvidenskab er det jo ikke”, siger Tom Fjederholt og understreger, at vidensdeling med omverdenen betyder meget for Atlas og Voxhall, som gerne vil påvirke kulturlivet i en bæredygtig retning.


Det brede bæredygtighedsbegreb

“Bæredygtighed er et mangefacetteret koncept, også i denne kontekst, og handler ikke kun om den traditionelle økologi, men også om vores konkrete virke på musikscenen – det handler samlet set om, hvordan vi former og fremelsker morgendagens stjerner“, siger Tom Fjederholt.

Ifølge ham er der mange aspekter af bæredygtighed, hvor nærhed og samarbejde er vigtigt og kan bruges til at bringe nye Aarhus-musikere op til overfladen.

 

Et grønt projekt uden endemål

Spillested version 1.0 er tænkt som en vedvarende omstilling uden slutdato, og netop den evige proces er projektets energigenerator. Projektet har ikke et definitivt, endeligt mål. Det kan hele tiden justeres og forbedres, fortæller Tom Fjederholt – “og det her med at være undervejs hele tiden, det er det, der driver os”.

Spillested 1.0

Altlas og Voxhalls bæredygtige fokus er kommet for at blive

 

Next step?

Indtil videre har ændringerne været til at tage og føle på; solceller, økologiske varer, bistader og også mindre tiltag såsom rumfølere og genbrugspapir til tryksager. “De lavthængende frugter har vi fået plukket”, fastslår Tom Fjederholt og fortæller, at det er selve kulturudviklingen, der bliver mere udfordrende. Atlas og VoxHall har en bred, farverig palet af ideer – men mere kan ikke afsløres.

 

Atlas og VoxHall i bæredygtig front

Atlas og VoxHall går med Spillested version 1.0 i spidsen for bæredygtighed og miljøbevidsthed i musikbranchen. Tom Fjederholt pointerer: “Det er blot naturligt, at vi også forsøger at være fremme i skoene på andre områder end det kunstneriske. Alt andet lige er det sjovere at være den første af de nye frem for den sidste af de gamle”.

Spillested version 1. er et projekt, der forener miljøbevidsthed og bæredygtighed med musikkultur, og jeg er spændt på, hvad de næste tiltag bringer.

Skriv en kommentar