Visions-kuplen huser sommerferiens kreative morgen. Temaet er ’Space’ og oplægsholderen er Paw Stryhn.

 

Urban Space
Urban Space

 

”Dome of visions er en hyldest til byggeglæden, den nødvendige ansvarlighed og det vibrerende liv på scenen mellem havnens nye bygninger”. Sætningen, der er fra kuplens hjemmeside, er blot ét syn på, hvordan ’space’ kan og skal forstås. Og domen er da også både oplagt som ramme for sommerferiens ’Creative Morning’ og et indspark i debatten om, hvad byrum skal indeholde – eller skal have luft til ikke at indeholde.

Morgenens oplægsholder er arkitekten, Paw Stryhn, der er direktør for tegnestuen ’We make Space’. Firmaet er karakteriseret ved at skabe design, der ændrer rum og flytter tanker, således at nye arkitektoniske fortællinger kan dannes i eksisterende rammer. Desuden tillægger tegnestuen ofte oplevelsesdimensionen til funktion.

 

Paw Stryhn:

”Oplevelsesdesign rummer plus funktioner, der vækker vores sanser. Vi arbejder i et utraditionelt design udtryk, der virker inspirerende for brugerne. Nysgerrigheden aktiveres og udforskningen af rummets muligheder kommer helt naturligt. 

We Make Space gør op med kassetænkning i et design, der bryder mønstre. Vi etablerer naturlige bevægelsesforløb og opholdszoner med høj oplevelsestæthed, der fordrer brugernes engagement og fremmer interaktion.”

Man skulle næsten tro, at tegnestuens tankeprocesser er sat i gang parallelt med domens tilstedeværelse på havnen, og allerede her afslører Paw Stryhn lidt af, hvordan han betragter rum i byen.

Projektleder og bygherrerådgiver, Jonatan Marcussen, der bl.a. er formand for Himmelhaven, bidrager her med hans syn på space:

 

“Space kan anskues fra mange vinkler, og det er netop dét, en god samfunds- og byudvikling skal kunne rumme – nemlig et mangfoldigt liv, med plads til rum for det enkelte individs udfoldelse inden for fællesskabets positivt beskyttende ramme.

At skabe rum og rum for menneskelig udfoldelse er rum for det gode liv og den positive samfundsudvikling i en social, bæredygtig og holistisk kontekst.

En måde at anskue Space og byudvikling på, er at anvende de styrker, der ligger iboende i det midlertidige som fx Dome of Visions.

Her kan man på en holistisk måde, over tid, sætte aktiviteter og initiativer i gang, hvor byens ildsjæle engagerer sig og skaber nyt, til gavn for områdets og byens udvikling.”

‘Space’ og byrum er omdiskuterede emner, og det bliver intet mindre end enormt interessant at høre Paw Stryhn fortælle om hans syn på rum i Aarhus.

 

Hvad: Creative Mornings

Hvor: Dome of Visions, Aarhus Ø, Pier 4, Bassin 7

Hvornår: 26. Juli kl. 8-9.00

Hvorfor: Fordi emnet ‘space’ er enormt interessant især i denne tid, hvor byggerier skyder op som var de paddehatte

Mønt: Ganske gratis – og endda inklusiv kaffe/te og morgenmad

Links: Creative Mornings på Facebook, tidligere indlæg om Dome of Visions