Ottetusinde

Ottetusinde

Et nyt(ænkende) teaterstykke ved navn Ottetusinde på Svalegangen er en hyldest til Aarhus og er skabt med hjælp fra… Facebook.

 

For et stykke tid siden tog jeg til såkaldt reading, en præsentation af en dramatisk tekst, hvor skuespillerne læser manuskriptet op, på den lokalforankrede forestilling ‘Ottetusinde’. Udover at forestillingen, siden januar, er skabt via kommentarer og idéer på Facebook, kunne man til denne reading give sit besyv med, når man havde hørt manuskriptet fra ende til anden.

 

Forestillingens karakter

Forestillingen, der på godt og ondt er en hyldest til Aarhus, er skrevet via Facebook, således at alle kunne give indspark til karakterer, handling og replikker. Som ét af de første teatre i Danmark lancerer Svalegangen dermed en forestilling, der er skabt via Facebook-kommentarer, og som skildrer vores by. Efter endt brainstorming var der reading, og så var det op til dramatiker, Brian Wind-Hansen, at sætte idéerne i en dramaturgisk maskine, således at den kunstneriske faglighed stadig er på sit højeste.

Ideen til at skabe en forestilling på denne måde udspringer af, at Svalegangen i stigende grad ønsker at få inputs fra publikum. At give publikum mulighed for at være medskabende i forhold til det, man skal se i teatersalen.

 

8000

Scenografisk vil lyssætningen formentlig indeholde ni forskellige farver – med inspiration fra Your Rainbow Panorama på toppen af ARoS.

Forestillingen har ni karakterer – alt fra en ormeforsker til en AGF-fan til Lotte, der er konverteret til Islam og derfor nu hedder Jasmin. Lokationerne byder blandt andet på busstationen, Kvindemuseet, Fatter Eskild, Aarhus Domkirke, Unibaren og Grosserbadet.

Det bliver en hyggelig og sjov lille forestilling, som runder teatrets succesfulde sæson af. Den skal dog på grund af byggeri og udvidelse ikke spille på teatret i Rosenkrantzgade, men på teatret Gruppe 38 i Mejlgade 55B.

 

Ejerskab, medskabelse, crowd sourcing…

Ofte kan man måske sidde tilbage med en fremmedgørende følelse eller en idé om ikke at ane, hvordan steder føles – både når man ser film eller teater. Men denne forestilling, skabt med udgangspunkt i de steder, hvor aarhusianerne har deres daglige gang, vil indeholde personificering og genkendelighed, fordi byens borgere jo netop har skabt stykket og bestemt, hvilken historie der skal fortælles om Aarhus. Dette giver publikum ejerskab og ligger i tråd med såkaldt crowd sourcing, som indebærer at idégenerering kastes ud i den brede offentlighed.

 

Eksperimenterende teater

Prøverne starter idag og har ændret sig en del efter den reading, jeg var med til, hvor publikum brainstormede og kom med ændringsforslag. Jeg er enormt spændt på at se det færdige stykke i maj og være vidne til, hvad teater kan være, når medskabelse og borgerinddragelse er bærende elementer af den kunstneriske proces, og teater tør kaste sig ud i eksperimenter.

 

 

Hvad: Teaterforestillingen ‘Ottetusinde’

Hvor: Da Svalegangen har ombygning spiller stykket på teatret Gruppe 38, Mejlgade 55B.

Hvornår: 14.-24. maj

Hvorfor: Fordi det er et sjovt og inviterende greb, at teatret har ladet Facebook fungere som brainstormingsplatform for stykkets handling, replikker, karakterer m.m.

Mønt: 95-190 kr.

Links: Forestillingens hjemmeside

Skriv en kommentar