100% FREMMED – En udstilling om mennesker

100% FREMMED – En udstilling om mennesker

100% FREMMED er en udstilling om mennesker og ikke om titler. Den bedste måde at forstå hinanden på er gennem mødet med hinanden og ikke gennem titler og mærkater, vi sætter på hinanden, og netop derfor er denne udstilling vigtig. Det dokumentariske kunstprojekt er kommet til Aarhus og er lige nu at finde i Rådhusparken.

100% FREMMED danner rammen om en stor vision – en vision om at få os alle til at se mennesker frem for titler i mødet med borgere fra en anden baggrund end os selv.
De mere end 100 portrætter af borgere beskriver, hvordan det er at være menneske i dag, og hvordan det opleves at være ny i Danmark – på godt og ondt.

Er vi fremmede?

De portrætterede mænd og kvinder tager stilling til titlen ‘100% FREMMED’ og beskriver, hvordan de oplever deres nationalitet(er), hvilke kulturer de bærer med sig, og hvordan de føler sig som en del af disse kulturer eller måske slet ikke gør det.

En ung kvinde stillede spørgsmål til det være fremmed og spurgte: “Er vi ikke bare fremmede, indtil vi lærer hinanden at kende?”. Andre svar til spørgsmålet lød, at de er 100% menneske, eller at de er 100% fremmede og stolte af netop det.

Selvom det går imod hele konceptet bag 100% FREMMED at generalisere og skære alle portrætterede over én kam, så er en ting, vi helt sikkert alle sammen kan tage med videre fra udstillingen, at mærkater og titler sjældent beskriver virkeligheden, som den faktisk opleves af menneskene selv.

Fortællinger om mere end menneskene selv

De portrætterede borgere er statistisk udvalgte og repræsenterer de 161.000 mennesker, som har fået asyl i Danmark fra 1957 til 2017. De er flygtninge fra 29 forskellige lande med forskellige aldre, køn og hårfarver. De fortæller deres helt egne historier, men fortæller samtidig om meget mere end bare dem selv. Blandt andet en gemt kritik af byudviklingen i Gellerup og en debat om danskernes forhold til fremmedhed kan læses ud af nogle af fortællingerne.

Selve hovedudstillingen består af 100 portrætter. Undervejs, som udstillingen rejser rundt i hele Danmark, kommer flere og flere portrætter til, indtil der til sidst er op mod 250 billeder og fortællinger. Udstillingen er på Danmarksturné og skal igennem 20 danske byer, hvor der i hver by vil blive tilføjet 10 nye portrætter.

I Aarhus er de 10 smukke portrætbilleder taget i Gellerup, på Moesgaard og Godsbanen. Som fotografen bag billederne, Maja Nydal Eriksen, fortalte i sin tale til åbningen sidste torsdag, er billederne taget netop disse steder, fordi stederne summer af diversitet og mangfoldighed – begreber som går igen og igen i udstillingen.

Alle portrætterede medbragte et objekt hjemmefra med særlig betydning til fotograferingen. Her ses det historiske Moesgaard i baggrunden. // Alle fotos: Maja Nydal Eriksen

Formålet med udstillingen er ifølge folkene bag at skabe debat og ændre kulturen, så vi i højere grad går tættere på mennesker.

Den kunstneriske leder for udstillingen, Trevor Davies, beskrev i sin tale til åbningen en diskrepans mellem den offentlige fortælling om asylansøgere i Danmark og virkeligheden – en forskel mellem det billede, der tegnes i medierne, og hvordan virkeligheden er. Derfor ønsker han med udstillingen af skabe en ny form for Danmarksarkiv og dermed skrive et ekstra kapitel ind i Danmarkshistorien, hvor nye stemmer har både plads til at blive hørt.

Hermed bliver en anbefaling givet videre. Gå en tur i parken, mens du læser portrætfortællinger og forhåbentlig bliver inspireret. Inspireret til at fokusere på mennesket frem for titlen, næste gang du møder en fremmed. Inspireret til at skabe det bedst mulige møde med andre hver gang, så vi kan forstå hinanden på bedste vis.

100% FREMMED’s hjemmeside kan du se programmet for udstillingstiden i Aarhus. Udover udstillingen i parken kan du blandt andet opleve historierne fortalt gennem levende fortællinger på Teater Katapult.

Skriv en kommentar