Sindets mange fortællinger

Det nye udstillingskoncept Ovartaci Fields tager livtag med emnet psykisk sygdom ved at lade erhvervslivet krydses med den psykisk sårbare kunstners verden. Ved at lade psykisk syge kunstneres værker indgå i danske virksomheders fysiske rammer håber Museum Ovartaci at åbne for de uudforskede muligheder, der ligger i et samarbejde, som både favner sindets kringlede kroge og social kapital. […]

Overtossen

Anden del af serien om Risskov Psykiatrisk Hospital: Læs om kunstneren, der er Danmarks svar på Van Gogh og som nåede at leve mere end 1000 liv. Andel del af serien om Risskov Psykiatrisk Hospital, omhandler Louis Marcussen en af stedets mest fremtrædende patienter, for ikke at nævne kunstnere. Du kan læse første del om Risskov […]

Museum ‘Overtossen’

Første del af serien om Risskov Psykiatrisk Hospital: Kom ind i en ellers lukket verden, der lader sindslidende udtrykke sig igennem farver og former.    Jeg blev meget betaget af kunsten, stedet og dets historie. Måske bliver du det også. Stedet har så meget historie og sjæl, hvilket resulterer i materiale nok til en lille […]