I Aarhus blomstrer et rigt og levende litteraturmiljø, og især til bylivets forskellige litterære arrangementer kan du være heldig at finde poetiske perler såsom den ærkeaarhusianske digter, Martin Langfeldt Knabe (f. 1987). Han er efterhånden en fast del af Aarhus’ litterære undergrundsscene, og han er ofte at finde til oplæsningsaftener på byens caféer og biblioteker. Her deler han ud af sit forfatterskab, som udfolder sig i et spændingsfelt mellem surrealisme og trivialitet med underspillet romantik og bittersød selvironi.

En rebelsk romantiker

Martin er selverklæret litteratur- og poesinørd. Hans tekster er udgivet i adskillelige anerkendte danske, norske, svenske og amerikanske litteraturskrifter, og af hans digtsamlinger kan blandt andet nævnes Why I Love You (2017), udgivet på det amerikanske forlag Prolific Press, og hans seneste danske digtsamling Periodeskift, som udkommer på forlaget Emeritus i næste uge. På trods af sin passion for rim og rytme har han dog aldrig brudt sig om skolede digtanalyser i hverken folkeskolen eller gymnasiet. Han er stor modstander af den skolede søgen efter digtets iboende sandhed og budskab, for efter hans overbevisning bliver digte kun fastlåste og begrænsede, hvis man prøver at analysere dem på én ’korrekt’ måde. Som fortaler for den frie fortolkning, er han er derimod af den opfattelse, at ”læseren skal have præcis dét ud af digtet, som læseren får ud af det”.

I sin egen digtning eksperimenterer Martin med ordenes kontekstuelle betydninger. Han bruger sproget som værktøj til at vende ord og sætninger på vrangen, og skaber drømmende og diffuse billedsprog, som giver digtene præg af en overhængende mystik og ubestemmelighed. Hans flertydige tekster kan måske ligefrem ses som en form for rebelsk oprør mod den ensrettede, skolede digtanalyse. Selv definerer poeten sine digte som en konkretistisk sammensmeltning af umiddelbare øjebliksbilleder og drømmende surrealisme.

Martin Knabe studerer sine digte på Løves Bog- og Vincafé. På bordet ligger en digtsamling af Pia Tafdrup, som er en af Martins store inspirationskilder. // Alle fotos: Kio Jørgensen Ng

Ansigt

Jeg løfter langsomt mit ansigt af
og lader mig åbne helt for dig
men kun hvis jeg er sikker på at du sover.

Jeg åbner langsomt min sikkerhed
og lader mig løfte helt ind i dig
men kun hvis din søvn har et ansigt.

Jeg løfter forsigtigt min søvn
helt ind i sin åbenhed
men kun hvis jeg er sikker på dit ansigts langsommelighed

Og jeg løfter langsomt mit ansigt i sikkerhed
inden du lader dit åbne
og ikke længere sover.

Fra hiphop til haiku

Aarhusdigterens forkærlighed for skrivekunsten spirede allerede, da han som barn skriblede små fortællinger i hjemmelavede hæfter af printerpapir. Siden har skriveriet ikke sluppet sit tag i ham, og i teenage-årene var det navnlig hip-hop-genren, der fascinerede ham. Med afsæt i rap-musikkens særlige tekstunivers eksperimenterede han i flere år med at skrive og optage sin egen lyrik til underlægningsbeats på båndoptageren i ungdomsværelset. Her fik han øjnene op for sin sans for digtning, og overgav sig til poesiens virke. Som han selv formulerer det, har han faktisk aldrig kunne lade skriveriet være – ”det brænder simpelthen inde i hjertet og hjernen”.

Det er den japanske digtform haiku, som i sin simple form og rytme præger især hans tidlige forfatterskab. Med få ord fastholder han flygtige øjeblikke og maler absurde og udtryksfulde litterære billeder i krydsfeltet mellem drømme- og mareridtssekvenser og hverdagens trivialiteter. Her spiller han på det selvironiske ’digter-jeg’, kropslighed, syret romantik og symbolistiske sproglige billeder, og giver digtene nerve og dybde i kollisionen af det jordnære og det dybsindige. Martin beskriver sin haiku som en form for dagbogs-entry, som kan minde om auto-fiktion – men tilføjer dog også, at ”man skal passe på med at ville skrive sandt frem for at skrive godt”.

På Løve’s Bog- og Vincafé afholdes Åben Poetisk Scene hver 2. og 4. onsdag i måneden, og her kan Martin ofte findes blandt andre ord-ekvilibrister. // Alle fotos: Kio Jørgensen Ng

Martins litterære univers

Martins kommende bog Periodeskift er en samling af digte skrevet over seks år. Som titlen lægger op til, er digtsamlingen bygget op omkring skiftende tider og et brudt narrativ, der blander tekster fra forskellige perioder og projekter. Det nye værk er, ifølge forfatteren selv, markant anderledes fra hans tidligere udgivelser, som alle har lænet sig op ad haiku-genrens formsprog. Periodeskift er et eksperimentalt mix-match af form, genre og tematikker og en smuk og syret blanding af absurditet, hverdagskaos, banalitet, krop, længsel og eksistentialisme. Martin beskriver sit værk som ”et forsøg på at forklare det noget, der er indeni, og som netop ikke kan forklares – digtenes higen efter forløsning sat på spidsen”.

Interesserer du dig for rå og menneskelig undergrundspoesi, kan du med fordel lade dig indhylle i Martins litterære univers. Han er, foruden sine trykte værker, aktiv på den litterære scene i Aarhus, hvor du blandt andet kan opleve ham til Åben poetisk scene på Løves Bog- og Vincafé i Nørregade (næsten) hver anden onsdag samt til interview og oplæsning på Silkeborg bibliotek 23. oktober 2019 .

Periodeskift udkommer den 14. oktober 2019 og har fernisering i henholdsvis København og Aarhus den 12. og 13. oktober 2019.