Det er fundamentalt forkert, at kvindelige samtidskunstnere er underrepræsenteret i kunstbranchen. Det mener den aarhusianske debuterende gallerist Cecilie Straagaard, som fredag den 4. oktober åbner gruppeudstillingen KRAFT med tre kvindelige samtidskunstneres værker. 

Vi besøgte Straagaard Art Gallery to dage inden ferniseringen, lige før værkerne skulle hænges op. Værker af Clara Bro Uerkvitz, Sofie Aabenhuus og Tilde Grynnerup // Foto: Jonas Kjærsgaard

Vi er vulkaner

”We are volcanoes. When we women offer our experience as our truth, as human truth, all the maps change. There are new mountains. That’s what I want – to hear you erupting. You young Mount St. Helenses who don’t know the power in you – I want to hear you.”

(Le Guin, Ursula K. (1989). Dancing At The Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places.)

Således lød det fra den nyligt afdøde forfatter Ursula K. Le Guin. Citatet billedliggør (mis)forståelsen omkring kvinden som det milde køn, og eruptionen der opstår, når denne myte eksploderer. Kvindelige, vulkanske kræfter får lov til at flyde frit på Straagaard Art Gallery, når udstillingen KRAFT åbner med værker af Clara Bro Uerkvitz, Sofie Aabenhuus og Tilde Grynnerup.

Instinkt og ulm

Ordet kraft kan have forskellig betydning for os alle, men det vil ofte forbindes med noget, der har en vis energi og intensitet. Som Straagaard selv fortæller, centrerer udstillingen sig om kraften hos kvindelige kunstnere, hvad den kommer af, og hvordan den reflekteres i deres kunst.

”De tre kunstnere er alle kvinder, men fra hver deres generation. Én i tyverne, én i trediverne og én i fyrrerne. Og de ser jo også forskelligt på verden og er forskellige steder i deres liv. Men de arbejder alle tre med nogle meget ulmende kræfter, som bare må ud af deres kroppe.”

Kunstnerne befinder sig i forskellige livsfaser, hvilket præger deres kunstneriske praksis, og hvordan de relaterer til ordet kraft. De har fokuseret på blandt andet moderkraft, naturkraft og ungdommens spirende kraft. Det er vigtigt for Straagaard at repræsentere og nuancere, at der findes mange måder at være kraftfuld på, og at dette også skal tydeliggøres gennem kunsten.

”Jeg har stærkt på fornemmelsen, at kvinder og mænd opfatter verden forskelligt. Når 50% af befolkningen er kvinder, hvorfor skal de så ikke have lov til at vise, hvordan de oplever verden?”

Værker af Clara Bro Uerkvitz, Sofie Aabenhuus og Tilde Grynnerup // Foto: Jonas Kjærsgaard

Værker af alle hånde materialer

Samtlige håndarbejdsomme dyder er repræsenteret i værkerne med alt fra tekstilarbejde og keramik til collage. Historisk har håndarbejdet fundet sted i den private sfære som en kvindelig syssel. Det blev derfor ikke betragtet som høj kunst, hvorfor håndarbejde stadig er kategoriseret som en kvindelig, hyggelig aktivitet. Man kan derfor også, udenom Straagaards egen beskrivelse, betragte udstillingen som et reclaim af håndarbejdet og en homage til alle de kvinder, der gennem tiden har siddet bag husets fire vægge og hæklet, syet og strikket.

Reclaim eller ikke – man kan mærke, at det håndgjorte element har en stor betydning i udstillingen. Der er en kontakt og berøringslyst til kræfterne og forskellighederne blandt kvindelige samtidskunstnere både i værkerne og hos Cecilie Straagaard. KRAFT kan mærkes på Straagaard Art Gallery fra den 4. oktober.

Adresse: Vesterbrogade 16, 8000 Aarhus C.

Læs mere om ferniseringen her.

Værker af Clara Bro Uerkvitz, Sofie Aabenhuus og Tilde Grynnerup // Foto: Jonas Kjærsgaard