Man lægger kun mærke til dem, hvis ens opmærksomhed er fjernet fra den omkringværende trafik og fortorvet foran én, og man ved, hvor man skal kigge. Det er en skattejagt, hvor det går ud på at feje øjnene opmærksomt over midtbyens bygningsfacader.

 

Jeg går næsten forbi, så jeg må træde et par trin tilbage. De gør nemlig ikke meget væsen ud af sig – pladerne. Heller ikke den jeg finder hen til på Nørre Allé. Tværs over for Safari Shop og Århus Bageri, nær krydset hvor Nymunkegade og Gammelmunkegade mødes, er den fastskruet til en mur.

Den er én ud af et udvalg af litterære installationer i Aarhus. Folkene bag 365TEKSTER har nemlig med projektet ATLAS OVER AARHUS kortlagt Aarhus med små, litterære installationer. De fiktive tekster er tilknyttet udvalgte gader i Aarhus og kan findes overalt i byrummet – dog er de alligevel gemt bag hushjørner og ned ad gader, hvor de uventet dukker op i deres forskellige former.

Èt af Svend Åge Madsens litterære bidrag til projektet kan findes på Nørre Alle. //Alle fotos: Anne Sophie Parsons

 

Teksten til ”Nørre Allé 35” er skrevet af den aarhusianske forfatter Svend Åge Madsen. Den fiktive tekst om nonnen Viveca Fuhl er inspireret af gammelt og nyt indhold, som skabes i det fysiske møde mellem de to nærliggende gader: Nymunkegade og Gammelmunkegade.

Jeg fortsætter ned af Nørre Allé, mens vinden bider mig i kinderne, hele vejen ned til Sjællandsgade, før jeg svinger ind til venstre. Her kan man også, ved at begive sig ind og ned ad endnu mindre gader, belønnes med gemte aarhusianske tekster: ”Tælleren” af Louis Jensen på Anholtsgade er et eksempel.

I Louis Jensens “Tæller” præsenteres læseren for en fiktiv jeg-fortæller, der dokumenterer livet i Aarhus i form af optællinger.

 

Teksten ”Hjernerne” af Carsten René Nielsen er på samme tid underfundig i sin sammensætning af skørt indhold samt i selve sin fysiske placering; fastskruet på en dør ind til en opgang på Sølystgade. Mini-historien om en mand med to hjerner er bare pudsig.

Carsten René Nielsens “Hjernerne” kan lokaliseres lige i nærheden af Fru Kups’ Butik. 

 

Litteraturen på guld- og plastpladerne fungerer som spøjse pejlemærker, der giver anledning til at lægge ekstra mærke til de gadekvarterer, man begiver sig rundt i. Temaet for dem alle er overordnet Aarhus by, og måske endnu mere korrekt sagt; en fremskrivning af Aarhus by, som stadig besidder muligheden for at være et uopdaget sted, der byder på nyskabelse. Ved at gå på opdagelse efter de fiktive fortællinger er det både en opfordring til, på eget initiativ, at være opmærksom på byen, man bor i – dens historie, arkitektur og infrastruktur – samt glæden ved at blive overrasket. Dette ligger til grund for projektet; man ved nemlig aldrig, hvornår nye ting kan optræde i vante omgivelser.

365TEKSTER’s litteraturinstallationer fungerer derfor som små, stedsplacerede forstørrelsesglas – de fokuserer på de hengemte historier, som er at finde i Aarhus’ kringelkrogede gader. De er parate til at blive læst af alle, hvis man blot går på opdagelse efter dem og er villig til at løfte øjet og lade det nysgerrigt vandre langs bygningskonstruktionerne.