Ny filmskole i Thunøgade fører aarhusiansk dokumentar videre

Ny filmskole i Thunøgade fører aarhusiansk dokumentar videre

Midt i Øgadekvarteret har Aarhus fået en filmisk rugemaskine, som i fremtiden vil udklække byens mest ambitiøse dokumentarister.

 

skrevet af Kent Jørgensen.  Alle fotos af Ester Quante

Den aarhusianske filmkulturs blomster bliver løbende beskåret og omplantet. Den nyeste stikling i bedet hedder DOX:WORLD og opstår som svar på et aktuelt behov.

Da den jyske filmskole, Potemkin, i januar flyttede fra Godsbanen til Produktionsskolen, valgte den at lukke sin dokumentarlinje og efterlade et vakuum i uddannelsesmulighederne for byens unge dokumentarister.

Tidligere Potemkin Dox-underviser Finn Mathiasen har med en håndfuld stationære computere, en inspirerende indretning og adskillige passionerede mandetimer forvandlet halvdelen af en gammel villa på Thunøgade til DOX:WORLD, Filmskolen for Web-TV og Dokumentar.

“Vores ambitioner er skyhøje, og vi mærker det samme hos det første kuld. De er her med vidt forskellige mål for eftertiden, men allerede på den første produktion bliver vi næsten bløde om hjertet af at se engagementet, de kommer til os med,” siger Finn Mathiasen om de ni unge filmskabere, som netop har taget hul på det fire måneder lange forløb.

Vi får en kop kaffe og en snak med Finn i husets lille “auditorium” på første sal. Her er et stort bord, et fjernsyn og udsigt til haven. Her vises der om morgenen dokumentarfilm, som efterløbende skal diskuteres og fordøjes i fællesskab på holdet. Efter morgenøvelsen går alle til tasterne, og i trit med den praktiske læringsform har de studerende udstyret mellem hænderne næsten hver dag.

“Det handler jo om at blive klogere sammen. Selvom kurset er egenbetalt, optog vi ikke alle, der ansøgte. Vi vil køre med så små hold som muligt, så alle bliver hørt, og den individuelle guidance ikke går tabt. Hvis et forløb på DOX:WORLD en dag skal være et kvalitetsstempel i branchen, må vi sørge for, at alle på holdet har plads til at udfolde sig og levere kvalitet.”

 

Trods lærernes mange års erfaring i den gamle filmverden DOX:WORLD er en skole for både dokumentar og web-TV.

Det første hold

Selvom det er eftermiddag, syder Finn af energi, som var kaffekoppen dagens første. Man bliver nemt smittet af skabertrangen og optimismen på stedet. Da skolen endnu er purung, er det endnu for tidligt at sige, hvad den vil udvikle sig til. Det lægger Finn ikke skjul på.

Jeg bliver alligevel hurtigt overbevist om, at eleverne har gjort et godt sats og lagt deres 12.000 kroner et fornuftigt sted. Finn og Berit råder i fælleskab over godt et halvt århundredes erfaring i den internationale filmverden, og øjensynligt drives stedet med hjertet.

Samme mentalitet hersker hos de studerende, som vi møder i klippe-rummet, som summer af aktivitet ved siden af det lille screening-lokale. Stedet ligner mest af alt en frisk, ung virksomhed med ti ansatte.  Man har det sjovt her.

Alle på holdet har i forvejen teknisk erfaring med film, men mens nogle allerede har en videregående uddannelser bag sig, kommer andre fra diverse højskoleophold eller er mere eller mindre autodidakte med et kamera.

 

Ind i dokumentaren og ud i verden

Nikoline Marcuslund Overby (til venstre på billedet) drømmer om at bruge sine færdigheder fra DOX:WORLD som dokumentarist i Kenya. Hun har allerede et grundforløb i fiktionsfilm samt en masterclass som filmklipper fra Potemkin bag sig. Hun går nu på DOX:WORLD for at udforske dokumentarens kreative spændvidde.

Hun fortæller:
“Når du klipper en scene til en fiktionsfilm, følger man en opskrift, som næsten altid virker. Det betyder, at afvigelser fra modellen skal begrundes rigtig godt, og i skolesammenhænge bliver man nemt fanget i sine vaner. I dokumentaren er det anderledes. Selvom vi skal lære at strukturere vores film i akter osv., har man masser af kreativ frihed i de enkelte scener. Du bearbejder virkeligheden og skal være tro mod sandheden, men som klipper er du fri til at vise det, du selv finder relevant for historien. Det er en gave.”

 

Vi forlader skolen ad den samme støvede, snævre trappe, som vi kom ind ad. Det føles som at have besøgt en hemmelig klub, men jeg vil i fuld offentlighed anbefale alle med en dokumentarist i maven at opsøge DOX:WORLD og undersøge mulighederne her.

DOX:WORLD kan følges på facebook og instagram, indtil VINK igen lægger vejen forbi skolen for at følge dens udvikling.

Skriv en kommentar

Born way south, raised by tha state.