Vi unge er solidariske, når det kommer til at stemme, for vi har forstået vigtigheden af vores demokrati. Men hvad med selve engagementet, når det kommer til et kommunalvalg, sætter vi os nok ind i, hvad det egentlig er?

 

‘’Man skal jo stemme, det skylder man at gøre, for det er jo en ære’’, lyder det fra Nafisa Fidow, der onsdag d. 15. november deltog i en debataften for Minority Talks, hvor kommunalvalget var i fokus. Ligesom Nafisa ser jeg det også som en stor ære at få muligheden for at stemme. Til denne debataften kom det ligeledes til udtryk, at Nafisa og jeg ikke er alene om at tænke sådan, da det store deltagerantal delte den helt samme tanke.

 

Hvorfor deltager vi ikke mere?

Jeg tror ikke, at vi som sådan skal være bekymrede for, om unge får stemt i dag. Det er nærmere, hvorvidt de rent faktisk engagerer sig i det, der burde være i fokus. Min undring starter hos undertegnede. For jeg, ligesom mange andre i dag, vil tage ned og stemme, fordi vi støtter op omkring vores demokrati, hvilket udelukkende er vigtigt. Vi bør dog ikke underkende vigtigheden i, at man også bør sætte sig ind i selve valget og ikke kun stemme, fordi vi kan.

 

Et kommunalvalg er af helt anden kaliber end et folketingsvalg til sammenligning. Der er ikke den samme opmærksomhed og det samme engagement, hvilket kan virke skørt, når vi til det kommunale valg har muligheden for at støtte op omkring mærkesager, der påvirker vores hverdag helt konkret og ikke kun vores fremtid. Det er sager som folkeskolerne, ældreplejen, børnepasning og lokaltrafikken, som er noget, der er helt tæt på. Vi vil rent faktisk kunne komme til at mærke det som en forskel og forbedring. Så hvorfor deltager vi ikke mere?

 

Svært at identificere sig med som ung

Det kan netop være ord som ældrepleje og daginstitution, der er grundlæggende for frafaldet hos min generation i start 20’erne. Det er områder, vi kan have svært ved at identificere os med som unge mennesker, der har egne interesseområder andetsteds. Hvis man samtidig bærer følelsen af, at det ikke er særlig vigtigt, giver det vel i grunden god mening, at der ikke er den samme deltagelse. Derfor er det vigtigt at fremme, hvor betydningsfuldt det her valg er for os og for vores velfærd i kommunen, samt fremme, at det ikke kun er ældreplejen og daginstitutionerne, der fokuseres på, men at der er punkter som lokaltrafik, integration og studieliv, der jo er meget vigtigt og værdifuldt for mange af os unge. Vi kan i kommunen være med til at bestemme en stor del.

 

Der ligger et ansvar 

Jeg tror, det er meget vigtigt at erkende og forstå at med en stemmeret, så følger der et ansvar. Et ansvar for at sætte sig ind i, hvad det overhovedet er, man stemmer på, og ikke bare sætter et kryds det sted, der lyder rigtigt nok. Specielt når det kommer til kommunalvalget, hvor vi dykker ned i nogle meget konkrete sager, der kan gavne os unge meget, så er det afgørende at have oplyst sig selv om hvad og hvem, der har vores bedste interesse og kan tjene vores by bedst. Med dette nyfundne syn vil jeg selv gå ned og stemme i dag med en klar forståelse bag mit valg. For ligesom Nafisa sagde det så flot, så er det en ære, at vi overhovedet kan stemme, så det er vigtigt at gøre den ære ret.

 

En god start til dette er, at man evt. kan prøve sig af med diverse test lavet af blandt andet TV2 og altinget, der kan bringe en et skridt tættere på svaret. Læs med her