En ny idé og et nyt koncept er opstået. Aarhus Talks tilbyder dig at lære argumentatoriske og retoriske færdigheder, så dine evner inden for debattering styrkes. Læs mere om de kreative og iværksættende aarhusianere her. 

 

I juli måned spirrede et nyt frø i Aarhus. Forinden havde nogen begyndt at tale om det, indtil én en dag tog springet, flere hoppede på, og pludselig opstod der møder, hvor snakken gik. ”En del af os er udsprunget af Politikens debattør- og kritikerskole. Mange af os syntes, det var fedt at skulle debatere mundtligt og udvikle os. Men vi har savnet nogle retoriske færdigheder. Det blev drivkraften bag projektet”. Således lød de første spadestik, som senere udviklede sig til denne dag i juli, hvor Aarhus Talks afholdte sit første officiele og konstituerende møde.

 

En ny debatkultur

I Aarhus Talks mener man, at der er en mangel på gode retoriske færdigheder i en diskussionskultur, som er præget af mangel på forståelse af hinanden. Derfor har denne gruppe oprettet Aarhus Talks, som skal bryde med den monologiske og selvrefererende debatform. Debatten skal være mere kollektiv og konstruktiv.

Aarhus Talks blev i denne sommer opretttet som forening, hvilket folkene bag debatsalonen mener, ligger godt i ånden af Aarhus Talks, da projektet er meget idealistisk.
De er enige om, at der ligger en masse arbejde i at strukturere en forening, men at det uden tvivl er en fordel. ”Man får lov til selv at tage ejerskab, og man får ansvar for noget”, fortæller Daniel Rosengren Pilgaard fra Aarhus Talks, om at starte en forening som Aarhus Talks.

 

// Alle fotos: Caroline Borring

 

Aftener med læring 

Hos Aarhus Talks funderer man debatterne i teams. Det er ikke én mod én, og det gør noget for dynamikken. Det særlige ved Aarhus Talks er nemlig, at de fokuserer på retoriske virkemidler i debatterne, frem for de emner som diskuteres: ”I stedet for at debattere ud fra bestemte emner, så debatterer vi ud fra bestemte færdigheder”, forklarer Rikke Hesselholt fra Aarhus Talks.

 

Debatten funderes også i læring, og man kommer i Aarhus Talks til at møde og blive undervist af eksperter inden for retorik, argumentation og aktive samfundsdebattører. Det bliver tydeligt for deltagerne i debatsalonerne, at Aarhus Talks lægger en klar struktur for læringen: ”Hver måned er der to arrangementer; det ene arrangement starter med en taler, som skal sætte retoriske færdigheder ud. De redskaber skal bruges på et praktisk plan til de næste arrangementer”, forklarer Daniel Rosengren Pilgaard.

 

Folk som ønsker at deltage, kan forvente at blive afprøvet i retoriske færdigheder og ikke mindst modtage feedback for sin debat. Det vigtigste for Aarhus Talks er også, at alle skal føle, at de kommer hjem og har lært nogle nye færdigheder inden for argumentation og debatføring.

 

 

Et mundtligt funderet projekt – en debatsalon

Inden oprettelsen af Aarhus Talks var det vigtigt for skaberne bag, at der var styr på konceptet, for hvad er Aarhus Talks, og hvad ligger i ordet ”debat”?

Derfor er det vigtigt, at det bliver en dialogisk form frem for en konfronterede. Denne holdning lægger sig i kølvandet af den debatkultur, som man oplever i Danmark, og især blandt politikere, som til tider kan virke usund. Derfor mener Aarhus Talks, at betegnelsen ”debatsalon” ligger sig fint op af filosofien bag, hvor man her vil skabe en inkluderende og lærerig debatkultur.

Hvis du synes, at det lyder som noget for dig, så tjek Aarhus Talks ud her og læs mere om første debatsalon, som afholdes i denne måned.