En eftermiddag i december er Clara Sølvsteen cyklet ned på Godsbanen i Aarhus. Hun er på vej for at printe nogle papirer, da hun får et opkald fra Fødevarestyrelsen. Opkaldet er godt og længe ventet. Clara er ”lige ved at eksplodere”, som hun selv husker det. Hun forsøger at kime Nynne Juul ned. De er veninder fra studiet, og har sammen startet det bæredygtige projekt Komposten. Nynne ligger derhjemme med hjernerystelse, og ved slet ikke, at hun snart modtager en fantastisk nyhed, som ændrer alt.

 

Clara Sølvsteen og Nynne Juul starter i 2016 Komposten, som et afslutningsprojekt på Kaospilotuddannelsen i Aarhus. Komposten har rod i en personlig interesse for bæredygtighed for dem begge. Men det er til Food Festival i 2014, at ideen til Komposten bliver skabt. Her møder Clara Sølvsteen Marie Ehlert, som har bragt en særlig kompostform til Danmark: Bokashi. Faktisk producerer Marie Ehlert selv bokashi-gær.

 

”Hun fortalte meget passioneret omkring, hvordan at hvis vi bare begyndte at kompostere vores madaffald i byen, så kunne vi overgå de CO2-mål, der er blevet sat fra EU’s side, som man i øvrigt lige nu ikke ved, hvordan man skal nå. Så jeg tænkte: ’Fantastisk, jeg skal bare i gang’”, forklarer Clara Sølvsteen.

 

//Nynne og Clara ved Sydhavnen

Hun forestiller sig, hvordan man kunne starte fælles bykompostering med bokashi-gær og byhaver. Nynne Juul hører om ideen, og er klar til at tage del i det. Det bliver startskuddet til Komposten. Projektet handler om det centrale spørgsmål: Hvordan kan man gøre det muligt at aflevere ens madaffald inde i byen til bokashi-kompost?

 

”Og ud fra det spørgsmål prototypede vi i nogle måneder og fandt så frem til én løsning, som var en service, hvor man kan betale sig fra at komme af med sit madaffald til fordel for jord. Og fra det løb vi så ind i alt det, der hedder regler”, uddyber Nynne Juul.

 

Fakta om Bokashi
Bokashi er et japansk ord for fermenteret organisk materiale
I gæret er der mikroorganismer, fotosyntesebakterier og svampebakterier, som fermenterer madaffald
Bokashi kompostens lugt minder om surdej eller ølbryg
Skadedyr holder sig væk fra komposten pga. surheden
Fra madaffald til jord: 3 måneder
Bokashi udleder ikke metangas som alle andre kompostformer
Metan er 23 gange stærkere end CO2

 

 

Herfra løber Komposten ind i udfordringer. For det første tilhører alt affald inklusiv madaffald kommunen. For det andet må man ifølge Fødevarestyrelsens reglement ikke flytte madaffald fra matriklen, medmindre det bliver testet for en større sum penge.

 

”I princippet må man ikke give kompost til sin nabo, og man må ikke gå med sit madaffald ned og aflevere det i en fælles kompost bunke. Ligegyldigt hvor meget vi tænkte og drejede den – så ville det være topulovligt, det, vi gjorde”, siger Clara Sølvsteen.

 

Komposten som i første omgang har et forretningspotentiale for Clara Sølvsteen og Nynne Juul, bliver pludselig langt mere betydningsfuldt end først antaget.

 

”Det blev en mission, som gik ud over det, vi lavede, vores forretning og vores projekt. Det blev til: Hvordan kan vi gøre det muligt for alle at tage initiativ og gøre det, vi drømmer om”, uddyber Nynne Juul.

Konklusionen er, at reglerne hos Fødevarestyrelsen skal ændres.

 

Aarhus Ø

I 2017, et år efter start, cykler Clara Sølvsteen og Nynne Juul rundt på Aarhus Ø. De cykler rundt med flyers og opskrivningssedler. Inden da har de ringet rundt til forskellige boligforeninger og kollegier i den nystartede bydel. Efter at have talt med Fødevarestyrelsen og Aarhus kommune, har de fået en særskilt tilladelse til at starte et pilotprojekt på Aarhus Ø.

 

Her skal de indsamle madaffald fra husstande, og kompostere det i Ø-haven med bokashi. I løbet af oktober og november måned indsamler de madaffald fra 45 hustande. Pilotprojektet er for nyligt afsluttet, og endda meget succesfuldt. Madaffaldet er omdannet til jord, som nu kan bruges og hentes af de 45 husstande. Og Fødevarestyrelsen har set og lyttet efter. Opkaldet kommer den eftermiddag i december 2017, og en ny regel bliver til, takket været Clara Sølvsteen og Nynne Juuls indsats.

 

”Det betød, at den 18. marts i år blev der udgivet en ny regel i Danmark, som gælder lukkede kredsløb. De kalder det kompostering i små samfund. Så nu er det faktisk muligt at gøre”, fortæller Nynne Juul begejstret.

 

//Hænderne i god jord

 

Et miljøvenligt og succesfuldt projekt

Pilotprojektet på Aarhus Ø vækker stor begejstring og interesse hos de 45 husstande. Nynne Juul og Clara Sølvsteen fornemmer også, at det var nemt for Aarhus Ø borgerne at omstille sig, og sortere deres madaffald. Nynne uddyber om metoden:

”I København har man indført et biogassystem, hvor det er den samme lille grønne kurv, man har til at stå under vasken. Og der er ikke nogen forskel på det, man gør her. Men slutresultatet med bokashi vil have en mere øjeblikkelig effekt af at give næring tilbage til jorden og lagre CO2. Og man ville rimelig nemt kunne lave nogle slag-på-tasken-beregninger på, hvor meget CO2 pr. borger er blevet lagret”.

 

Med den nye regel fra Fødevarestyrelsen kan alle tage initiativ og starte deres eget bokashi kompost.

 

”Hvis man har et boligkompleks og en gårdhave, så er der nogen, der skal nogle tage lead på at passe komposten – dvs. drysse bokashi på og lukke spanden. Når det har fermenteret i to uger , så skal man hælde det ned i en pallehave, og hælde jord ovenpå. Det kræver kun fra resten, at de sorterer deres madaffald i en lille grøn kurv, og afleverer det nede i haven. Og det er det”, uddyber Clara Sølvsteen om kompostering i lukkede samfund.

 

Bokashi til alle

Det er i slutningen af april, da vi mødes med Nynne Juul og Clara Sølvsteen. Komposten har til dagligt adresse i Sydhavnen i Aarhus. Solen skinner ind, da vi sidder og drikker kaffe på Kompostens kontor. Her sidder de i bygning sammen med Frontløberne. Nynne Juul og Clara Sølvsteen taler begge med københavnsk dialekt, for det er der, de kommer fra. Og inden længe flytter de tilbage til hovedstaden. Vi taler derefter lidt om fremtiden.

 

”Om et år har Komposten forhåbentlig skabt den historie, som har sat bokashi-kompost på Danmarkskortet. Og så har det startet en bølge af andre initiativtagere”, siger Nynne Juul.

 

Hun husker efterfølgende tilbage på den dag med hjernerystelsen, da Clara endelig får fat i hende på telefonen. Hun husker især følelsen af lettelse, og af at nå i mål. På Fødevarestyrelsens hjemmeside bliver den nye regel tilføjet i marts måned. Under regelment for have- og køkkenaffald bliver der tilføjet et punkt: Kompostering af køkken- og madaffald i små samfund. For alle andre som kigger, ser man ikke, at der er tilføjet noget nyt. Men det en kæmpe sejr for Komposten. Nynne Juul beskriver, hvordan stoltheden fylder sig i dem, da de læser den nye regel.

 

Nu skal historien om bokashi ud, og budskabet skal spredes. Komposten kommer bl.a på Northside Festival i år. Her skal Nynne Juul og Clara Sølvsteen snakke med festivalgængere om, at bokashi-kompost både er nemt og godt for miljøet. Det skal på den måde skabe interesse. Nynne smiler og siger afslutningsvist:

 

”Målet er at gøre kompost sexet – det er vildt sexet at man kan lave sit madaffald om til jord, og så også lige redde klimaet. Det er der bare ikke vildt mange, der tænker over. Og med det mener vi også bare, at det er tilgængeligt og attraktivt at arbejde med.”

 

//Nynne og Clara – Alle Fotos af Miranda Esdahl Glaser