Feminismen spirer i Aarhus

Feminismen spirer i Aarhus

Feminisme er et af tidens mest debaterede emner, også på lokal plan. VINKAarhus har talt med to århusianske feminister, for at tage pulsen på feminismen i nærmiljøet.

10350442_10152403430527766_3302071288894316635_n

Ditte Obeling // Foto: Anne Skov Thomsen

 

Ditte Obeling er 25 år og specialestuderende på Nordisk Sprog og Litteratur. Derudover arbejder hun frivilligt i forskellige LGBT-sammenhænge bl.a. ved Proud! Filmfestival.

 

Hvad handler feminismen om i din optik? 

“For mig er feminisme lige rettigheder uanset køn. Det er også en livsstil og en strategi – en måde at møde verden med et kritisk blik på de problematiske strukturer, der er omkring køn, seksualitet, etnicitet, mv. Feminisme et et aktivt nej tak til uretfærdighed.”

 

Vil du kalde dig selv feminist?

“Ja, det er klart. Jeg opdagede, at jeg var feminist, da det ungdomsparti, jeg var med i under min gymnasietid, definerede sig som feministisk. Før kendte jeg ikke begrebet.”

 

Hvilke reaktioner møder du, når du siger, du er feminist? 

“Jeg bliver nogle gange stillet en masse spørgsmål. Generelt er folk ret nysgerrige, og nogle gange har de nogle skæve idéer om, hvad feminisme er, som vi så kan tale om. Jeg skjuler ikke, at jeg er feminist, og det fører som regel til nogle interessante samtaler. Men hvis jeg forholder mig feministisk til en problemstilling, kan folk godt være meget uenige og nogle gange direkte ubehagelige.”

 

Synes du, at feminismen har sin berettigelse i dagens Danmark?  

“Ja, uden tvivl. Vi har brug for feminisme til, at hjælpe os med at få øje på og bekæmpe diskrimination. Det er ikke kun på baggrund af kvindekøn, for sexisme hænger også sammen med racisme, homofobi, transfobi, etc. Personligt går jeg meget op i bekæmpelsen af hverdagssexisme, og generel hverdagsdiskrimination, som hæmmer rigtig mange kvinder og andre med minoritetsstatus.”

 

Hvordan står det til med feminismen i Aarhus?

“Der er mange feministiske initiativer i Aarhus, så på den måde kan man sige det går godt. Der er gode muligheder for at blive klogere på feminisme, og der er altid nogen, der er friske på at diskutere.”

 

Hvilke muligheder er der for at mødes med andre feminister i Aarhus, og skal man være proklameret feminist for at deltage?

“Vi holder ofte fredagscaféer internt inden for ESPD (The Everyday Sexism Project Denmark) / Stop Sexisme regi. Her er aftalen som regel, at man skal være feminist. Hvis man ikke helt er klar til at springe ud af feminist-skabet endnu, eller bare gerne vil blive klogere, er der organisationer som Kønsanalytisk Forum, der afholder forholdsvist akademiske foredragsaftener om køn. Der er ofte også nogle interessante arrangementer på Kvindemuseet. Derudover er der en del små organisationer, der er begyndt at spire op. Der er som regel feminister at finde der, hvor der snakkes om køn. Det er vores naturlige habitat. Personligt er jeg altid åben for at tale med nye feminister in spe til arrangementerne. Jeg tror ikke, man skal være bange for at kontakte os. Vi bider ikke.”

 

Er der et behov for flere feministiske tiltag og mødesteder i Aarhus?

“Det kunne være skønt at have en base – et konkret sted at arbejde fra, hvor vi kan lave workshops m.m. Det kunne også være rigtig godt med flere tiltag, der rækker ud over det interne miljø. Overordnet synes jeg imidlertid, der sker rigtig meget. Langt det meste sker på græsrodsbasis.”

 

IMG_1105

Maria Lehmann // Foto: Maria Lehmann

Maria Lehmann på 28 år og igang med kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik. Derudoverer er hun også bestyrelsesmedlem i Kønsanalytisk Forum, Kvindepolitisk Forum, underviser ved Normstormerne m.m.

 

Hvad går feminismen ud på? 

“For mig handler feminisme om, at skabe lige gode vilkår og muligheder for alle mennesker, så køn ikke er en begrænsende faktor, i forhold til de muligheder vi har i livet”

 

Er det kun kvinder, som kan være feminister?

“Overhovedet ikke. Kønsstereotyper er også begrænsende for drenges og mænds udfoldelsesmuligheder. Derfor vedgår feminisme alle mennesker.”

 

Synes du feminismen har sin berettigelse i dagens Danmark?

“Feminismen har sin berettigelse alle steder. Helt fra et menneske bliver født, hvis ikke før, er køn en meget strukturerende faktor. Derfor er det vigtigt at snakke om køn, og hvad vores forventninger til og forestillinger om køn, betyder for menneskers muligheder i tilværelsen.”

 

Hvordan står det til med feminismen i Aarhus?

“Jeg tror, der er en spirende interesse for kønstematikker. Der har vel altid været interesse for, at diskutere køn på den ene eller anden måde, men jeg er flere gange blevet overvældet af at se, hvor mange mennesker der kommer til nogle af de kønsarrangementer, jeg har været medarrangør af. I Kønsanalytisk Forum har vi haft over 100 deltagere til nogle af vores arrangementer, og til det næste arrangement i Kvindepolitisk Forum, har næsten 500 mennesker vist interesse i at deltage (iflg. facebook). Det er jo fantastisk.”

 

Hvilke muligheder er der for at mødes med andre feminister i Aarhus, og skal man være proklameret feminist for at deltage?

“I de feministiske miljøer og sammenhænge, jeg bevæger mig i, er der ingen optagelsesprøve, og man skal heller ikke bevise noget for nogen. Men derudover tror jeg det er naturligt, at det typisk er feminister der opsøger feministiske miljøer. Jeg vil desuden sige, at der jo ikke er noget farligt i, at være feminist.

 

Hvis man er interesseret i kønspolitiske emner, kan man besøge Kvindepolitisk Forums arrangementer, som afholdes på Kvindemuseet. Arrangementerne er oftest gratis, hverdagsnære, og der er stor variation i forhold til emner og oplægsholdere. Har man en mere akademisk præget interesse for køns- og seksualitetsemner, kan jeg anbefale Kønsanalytisk Forum, som er et tværfagligt studenterkollokvium for køns- og seksualitetsstudier. Arbejdet er understøttet af Foreningen for Dansk Kønsforskning.

 

Kønsanalytisk Forum faciliterer arrangementer som sætter fokus på kønsforskningen i Danmark, hvor forskellige kønsforskere holder oplæg om deres forskning. Disse arrangementer er gratis og åbent for alle.

 

Vil du gerne selv engageres, kan du også tilslutte dig KVÆR – Køn, Queer og Kultur i Aarhus. KVÆR er en jysk oversættelse af Queer, og er et initiativ for folk, der enten er queer eller er interesserede i queer-emner. KVÆR er et meget åbent netværk, hvor man kan engagere sig socialt, politisk og/eller kulturelt. Det er et netværk, der formes af de personer som deltager, og af de idéer der løbende popper op.

 

Der er også en åben læsegruppe for interesserede i feministisk litteratur. Til Torsdag-Trouble mødes læsegruppen for at tale om Gender Trouble af Judith Butler, som er lidt af en moderne klassiker. Om mandagen er der Monday-Mingle, som består i uformelt hygge evt. med feministiske/queerfilm eller andet socialt samvær.”

 

SlutWalk_2011-31

Fra en slutwalk mod body shaming forrige år // Foto: Mette Kramer Kristensen

 

Links til feministiske netværk, steder, sociale medier og hjemmesider:

 

Kvindepolitisk Forum

Et netværk som består af enkeltpersoner med interesse for eller viden om kvindepolitiske emner. Netværket arrangerer bl.a. forskellige foredrag om køns- og seksualitetsemner.

 

Kønsanalytisk Forum

Tværfagligt studenterkollokvium for kønsstudier ved Aarhus Universitet.

 

Everyday Sexism Project Denmark

En hjemmeside, hvor man kan dele oplevelser med hverdagssexisme anonymt og offentligt.

 

Stop Sexisme

En lukket facebook gruppe, under The Everyday Sexism Project Denmark, hvor man kan dele oplevelser med hverdagssexisme, debatere feministiske emner m.m. Gruppen kræver godkendelse og 110% accept af gruppens regler. Medlemmerne af Stop Sexisme arrangerer desuden feministiske fredagsbarer, hvor medlemmer og feminister kan mødes.

 

Læsegruppe: feministisk litteratur

Facebook læsegruppe er for alle, som er ekstra interesserede i feministisk litteratur.

 

KVÆR – Køn, Queer og Kultur i Aarhus

Et initiativ, og en facebookgruppe, der sætter køn og queer på dagsordenen i det Aarhusianske kulturliv.

 

F-Frekvensen

Blog om feminisme, køn m.m.

 

Friktion

Et magasin for køn, krop og kultur

 

Kvindemuseet

Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt, landsdækkende specialmuseum.

 

Dansk Kvindesamfund

Landsforeningen Dansk Kvindesamfund arbejder for at nå reel ligestilling mellem kønnene, så alle kvinder kan udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få uddannelse, job og familie. Derfor arbejder Dansk Kvindesamfund for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse. Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

 

KVINFO

Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt.

 

Skriv en kommentar